Fase 5

5e Fase – De Voltooiingsfase (Shot Follow-up)

Doorrichten (in het Engels Follow-Through) is niet alleen nodig bij het schieten, maar bij alle bewegingssporten. Let maar eens op een darter…..

Klik op de afbeelding bij dit bericht om het hele artikel te lezen.

Fase 4

4e Fase – De Schotafwikkelfase

De schuttersparadox “Stilhouden is een ingewikkelde beweging” is een uitspraak van Heinz Reinkemeier, internationaal bekende trainer uit Duitsland….

Klik op de afbeelding bij dit bericht om het hele artikel te lezen.

Fase 3

De derde fase van de schiettechniek, de schotstartfase, gebeurt in een kort moment wanneer houdingsvoorbereiding en uitlijnfase klaar zijn en de richtmiddelen op het visueel gericht zijn om het schot te starten. Dit moment duurt slechts ca. 1 seconde maar een goede uitvoering ervan verhoogt de kans op een succesvol schot aanzienlijk

Klik op de afbeelding bij dit bericht om het hele artikel te lezen.

Fase 2

De 2e fase in het afvuren van een schot heeft te maken met het zien door de schutter, de richtmiddelen, en het centreren van de richtmiddelen met het visueel. Om goed te kunnen uitlijnen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden…

Klik op de afbeelding bij dit bericht om het hele artikel te lezen.

Fase 1

De mate van stilhouden (de stabiliteit of ‘hold’) van de schutter toont zijn vermogen om zijn spieren te controleren, waardoor zo min mogelijk ongewenste bewegingen optreden.

Zijn richten toont de nauwkeurigheid waarmee hij in staat is het geweer op het gewenste punt van de schijf te richten en te houden.

Zijn trekkertechniek toont de timing van het afdrukken relatief tot het stilhouden/richtproces.

De succesfactoren hebben een inwerking op elkaar…

Klik op dit bericht om het hele artikel te lezen.

De vijf fases van één schot

Een van de grootste uitdagingen in de schietsport is het beheersen van de complexe en dynamische combinatie van handelingen om accurate schoten af te vuren. Onderdeel daarvan zijn o.a. Stabiliseren van de schiethouding, accuraat richten, ademtechniek, trekkertechniek, doorrichten en het schot kunnen benoemen. Een kortere benaming voor dit alles is ‘Schotverloop’.

Dit artikel behandelt de vijf fases van één schot…

Klik op dit bericht om het hele artikel te lezen.

Ademhaling, maar hoe en wanneer?

Als het goed is hebben we het allemaal geleerd in de opleiding: twee maal diep in- en uitademen om een goede zuurstofvoorraad in het bloed op te bouwen, daarna de aanslag maken, nog tweemaal normaal in- en uitademen, in de adempauze (normaal uitgeademd) maximaal zeven seconden richten, het schot lossen en daarna weer enkele malen ademen om de zuurstofvoorraad in het lichaam weer op peil te brengen.
Klik op dit bericht om het hele artikel te lezen.

Corona - Hoe een virus de sportwereld laat droogtrainen

Het kan niemand ontgaan zijn: de gehele wereld vecht in 2020 tegen een, voor de leek onzichtbare, vijand genaamd Corona…
Klik op dit bericht om het hele artikel te lezen.

Gevolgen coronavirus voor de schietsport

vrijdag 13 maart 2020

Vanwege het coronavirus (COVID-19) heeft het KNSA-bestuur besloten, mede op advies van sportkoepel NOC*NSF en het RIVM, om met onmiddellijke ingang alle onder auspiciën van de KNSA te organiseren activiteiten af te gelasten tot en met in ieder geval 31 maart 2020.

Dat betekent dat wedstrijden zoals Afdelings- en Districtskampioenschappen, opleidingen, cursussen, bijeenkomsten, enzovoorts, tot die datum geen doorgang zullen vinden.

In navolging daarop, adviseert het KNSA-bestuur tevens alle bij haar aangesloten schietsportverenigingen hun verenigingsactiviteiten per direct, in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande, af te gelasten.

Het gevolg hiervan is ook dat het regionale schietsportevenement Schietsport-REGIONAAL in District 1, dat begin april op 3, 4 en 5 april aanstaande zou plaatsvinden, geen doorgang zal vinden, zo is besloten in overleg met het desbetreffende districtsbestuur.

Het bestuur van de KNSA is zich ervan bewust dat met deze maatregel wedstrijdschutters gedupeerd kunnen worden in verband met ranking en kwalificatie voor andere wedstrijden. De KNSA zal, in overleg met de Technische Commissies en de districtsbesturen, in de komende tijd bezien op welke wijze de negatieve consequenties daarvan tot een minimum beperkt kunnen worden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Link naar themadossier: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

 

Bron: KNSA – https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2020/gevolgen-coronavirus-voor-de-schietsport/

Van Schietpunt tot Schijf

Een kroniek over Training, Wedstrijd en alles wat zich daar tussen bevindt

Klik op dit bericht om het hele verslag te lezen!

Kwalificatie wedstrijd voor Intershoot 2020 op 11-01-2020

Op 6, 7 & 8 Februari 2020 staat Intershoot 2020 gepland.

Maar wat is Intershoot eigenlijk?

Klik op dit bericht om het hele verslag te lezen!

Medicijngebruik in de schietsport

We willen allemaal een schone sport maar hoe zit dat met medicijnen?

In lang niet alle medicijnen zitten verboden stoffen maar in veel wel.

Klik op dit bericht om het hele artikel te lezen!